Kapverdská vláda schválila strategii pro udržitelné budoucí moře

Vláda schválili strategie pro udržitelné budoucí moře Kapverd, která je zakotvena v deseti prioritních oblastech intervence, v procesu zahájeném v dubnu 2023 na základě analýzy současné situace v námořním sektoru.

V tiskové zprávě zaslané agentuře Inforpress informoval Palác Várzea (kancelář prezidenta republiky), že Národní strategie pro moře (ENM) je plánovacím, provozním a implementačním nástrojem, který zahrnuje „ambiciózní a udržitelný“ holistický přístup k moři, v podstatě souladící s hlavními nástroji politiky rozvoje.

Dokument se opírá o vědecké poznání s cílem chránit oceán a jeho zdroje, podporovat a rozvíjet udržitelné hospodářské využívání moře, stejně jako všechny aspekty modré ekonomiky.

Podle vlády bylo stanoveno deset prioritních oblastí, jako je rybolov a akvakultura, námořní doprava, bezpečnost a pobřežní infrastruktura, mořské prostředí a pobřežní oblast, turismus a ekoturismus, námořní vzdělávání, vědecký výzkum a znalosti, námořní služby, odsolování mořské vody, obnovitelné zdroje energie, mořská biotechnologie, oběhová ekonomika a digitální ekonomika.

„Na základě deseti prioritních oblastí bylo navrženo 23 strategických cílů, které pokrývají celý mořský hodnotový řetězec a mají být dosaženy prostřednictvím rozvoje 46 prioritních akcí během desetiletí. Implementace ENM 2023-2033 je zajištěna akčním plánem, který sdružuje všechny strategické nástroje vypracované v oblasti moře,“ uvádí prezidentská kancelář ve zprávě, připomínajíc závazek vlády proměnit zemi v mezinárodní námořní platformu.

Usnesení schvalující Národní strategii pro moře bylo přijato na zasedání vlády dne 27. března tohoto roku.

zdroj: InforPress CV

Žádné komentáře
Share:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *