Kapverdská republika jako cíl zahraničních investic a podnikání

Martin Landa, [email protected], Praha CZ, Praia CV, 11/2023

V souvislosti s významným ekonomickým růstem a společenským rozvojem Kapverdské republiky se tento malý ostrovní stát západní Afriky stává čím dál tím více atraktivnější pro zahraniční investory. Podpora investic a podnikání na Kapverdách patří mezi priority Česko-kapverdské obchodní komory. Připravili jsme tedy tento přehledný souhrn, který Vás uvede do ekonomického prostředí Kapverd a umožní Vám vytvořit si základní představu při rozhodování o Vašich investicích a podnikání.

1. Hrubý domácí produkt (HDP)

HDP Kapverdské republiky v roce 2022 dosáhlo 2,5 miliardy USD. To představuje meziroční nárůst o 3,5 %. V posledních 10 letech se HDP Kapverdské republiky zvýšilo o více než 50 %, a to přesto, že Kapverdy tvrdě zasáhla tzv. pandemie Covid 19 a ochromila klíčový zdroj příjmů, kterým je turistický ruch. Pozoruhodný růst výkonu ekonomiky Kapverd je způsoben řadou faktorů, včetně rozvoje právě cestovního ruchu, rybolovu a zemědělství.

2. Inflace

Inflace v Kapverdské republice je v roce 2023 cca 2,7 %. Tato míra inflace je relativně nízká, což naznačuje stabilitu cen a umožňuje předvídatelnost nákladů pro investory. Míra inflace v Kapverdské republice v roce 2022 dosáhla 2,5 %. To je nižší než průměrná míra inflace v Africe, která činí 6,5 %, a dramaticky nižší, než v České republice (14,8% !).

3. Úrokové sazby

Benchmarková úroková sazba v Kapverdské republice byla naposledy zaznamenána v hodnotě na 1,25%. Tato nízká úroková sazba je pro investory atraktivní, protože snižuje náklady na financování. Úrokové sazby v Kapverdské republice v roce 2022 dosáhly 8,5 %. To je nižší než průměrné úrokové sazby v Africe, které činí 10 %.

4. Politická stabilita

Kapverdská republika je politicky stabilní země s historií parlamentní demokracie a ekonomické svobody, která je v regionu jedinečná. Volby jsou svobodné, spravedlivé a pravidelné, a od získání nezávislosti od Portugalska v roce 1975 proběhly přechody moci vždy hladce. Země je demokratickou republikou s pluralitním politickým systémem. V posledních letech nedošlo v zemi k žádným politickým nepokojům.

5. Právní rámec

Právní systém Kapverdské republiky je založen na občanském právním systému. Kapverdy patří mezi země s efektivním soudním systémem a ochranou majetku, které jsou pro investory atraktivnější. Právní rámec Kapverdské republiky je tedy stabilní a předvídatelný. Země má ústavu, která chrání základní lidská práva a svobody. Kapverdská republika je také členem Mezinárodního soudního dvora.

6. Daňové podmínky

Daňové podmínky v Kapverdské republice jsou příznivé. Země nabízí řadu daňových úlev pro investory, včetně možnosti osvobození od daně z příjmu právnických osob. Podle daňového zákona Kapverdské republiky z roku 2022 jsou právnické osoby, které jsou založeny v Kapverdské republice a které mají své sídlo nebo hlavní místo podnikání v zemi, osvobozeny od daně z příjmu právnických osob na prvních 10 let své existence. Tato daňová úleva se vztahuje na všechny druhy příjmů, včetně příjmů z podnikání, investic a prodeje majetku. Kromě osvobození od daně z příjmu právnických osob nabízí Kapverdská republika také další daňové úlevy pro investory, například:

  • Osvobození od daně z příjmu fyzických osob pro zaměstnance zahraničních společností, které jsou založeny v Kapverdské republice
  • Daňové zvýhodnění pro exportéry
  • Daňové zvýhodnění pro investice do výzkumu a vývoje.

Daňové zatížení na Kapverdách je nižší než světový průměr, a zároveň nižší než v České republice. Graf je zobrazen ve smyslu daňové svobody, čím výše je hodnota, tím větší daňová svoboda.

7. Infrastruktura

Kapverdská republika má dobře rozvinuté infrastrukturní sítě. Hustota silnic je relativně vysoká a většina národní sítě je zpevněná. Téměř všechny ostrovy mají přístavy a letiště. V současné době jsou tři letiště mezinárodní. Infrastruktura v Kapverdské republice se v posledních letech zlepšuje. Země investuje do rozvoje dopravní, energetické a telekomunikační infrastruktury. Přesto stále existují některé hůře dostupné oblasti, kde je potřeba úroveň infrastruktury zlepšit.

8. Vzdělání a pracovní síla

Vzdělání je v Kapverdské republice dostupné a univerzální pro studenty ve věku 7 až 13 let. Sekundární vzdělání se zaměřuje na získávání vědeckých, technologických a kulturních znalostí, aby připravilo děti na vstup na trh práce. Kvalita pracovní síly v Kapverdské republice je vcelku dobrá. Lidé jsou zde obecně vzdělaní a mladí lidé mají dobré jazykové dovednosti. Země také investuje do rozvoje vzdělávání a odborné přípravy. Je běžné, že v obchodě se domluvíte anglicky. Na tržišti už méně často, ale vždy se najde po ruce nějaká mladší osoba a vše s Vámi dohodne. Na letišti na Boa Vistě na Vás letištní personál a bezpečnostní pracovníci promluví dokonce i česky.

9. Environmentální a sociální faktory

Kapverdská republika je vázána řadou mezinárodních environmentálních a sociálních dohod. Země se zavázala k udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí. Kapverdská republika také investuje do sociálních programů, jako je zdravotní péče a vzdělávání. Působí zde také charitativní organizace, mezi nimi i česko-kapverdský nadační fond Naděje Cabo Verde, který si bere za cíl sociální vzdělávání obyvatel a široce pomáhat potřebným, hlavně dětem a svobodným matkám. Na činnost nadačního fondu se určitě podívejte zde: https://nadejecv.org/

10. Zahraniční obchodní politika

Kapverdská republika má liberální obchodní rámec. Zahraniční investoři a společnosti dostávají stejné nebo benevolentnější zacházení jako kapverdští občané, pokud jde o daně, licence a registraci a přístup k devizám. Kapverdská republika je členem Světové obchodní organizace (WTO), ECOWAS (Ekonomické společenství západoafrických států) a Africké unie (AU). Země má také řadu bilaterálních dohod o volném obchodu s jinými zeměmi.

11. Technologický rozvoj

Kapverdská republika investuje do rozvoje technologického prostředí. Země má přístup k vysokorychlostnímu internetu dvou světových páteřních sítí a nabízí řadu vládních programů, které podporují inovace. Také tady houževnatá země mile překvapí. Z celé Afriky ji podle Global Innovation Index 2023 patří v inovacích velmi dobré šesté místo.

12. Demografické faktory

Podle sčítání lidu tvoří kapverdskou populaci přibližně třičtvrtě milionu obyvatel. Kapverdská republika má mladou a rostoucí populaci. V roce 2022 činila průměrná věková hranice v zemi 27 let. To může být výhodou pro investory, kteří hledají mladou a kvalifikovanou pracovní sílu.

Závěr a prognóza

Kapverdská republika má řadu faktorů, které ji činí atraktivní destinací pro zahraniční investice. Její politická stabilita, efektivní právní systém, dobře rozvinutá infrastruktura a liberální obchodní politika jsou faktory jsou pro investory klíčové, stejně tak jako stabilní ekonomika, příznivé daňové podmínky a mladé a kvalifikované pracovní síly.
Obdivuhodná životaschopnost ekonomiky Kapverd je zřejmá i z toho, že HDP se již v roce 2022 vrátil na tzv. před-covidovou úroveň, a ještě tuto úroveň překonal. To se bohužel o české ekonomice zatím říct nedá.
Nicméně, je důležité poznamenat, že jako každá země, i Kapverdská republika má před sebou mnohé úkoly. Tyto výzvy zahrnují potřebu zlepšit infrastrukturu, snížit náklady na některé služby a zlepšit jejich kvalitu.

V budoucnu se očekává, že Kapverdská republika bude pokračovat v posilování své ekonomiky a zlepšování svého investičního prostředí. S ohledem na její strategickou polohu, politickou stabilitu a pokrok v oblasti infrastruktury a vzdělání, má Kapverdská republika potenciál zvyšovat svoji atraktivitu a jako bezpečná a spolehlivá země pro investory.

Zdroje

 

Žádné komentáře
Share:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *