Fitch zvyšuje rating Kapverd na ‚B‘; Výhled stabilní

Úterý 21. května 2024 – 11:16 ET

Fitch Ratings – Hong Kong – 21. května 2024: Agentura Fitch Ratings zvýšila dlouhodobý rating Kapverdských ostrovů z ‚B-‚ na ‚B‘. Výhled je stabilní.

Klíčové faktory pro zvýšení ratingu

Zvýšení ratingu: Zvýšení ratingu odráží silný ekonomický růst a solidní fiskální výkonnost Kapverd, které podpoří fiskální konsolidaci a klesající vládní dluhovou trajektorii v rámci našeho prognózního horizontu. Pokračující silný růst v sektoru cestovního ruchu, který v roce 2023 překonal úroveň před pandemií, bude podporovat ekonomickou aktivitu i zlepšování externích financí v podobě užších schodků běžného účtu a adekvátních úrovní mezinárodních rezerv.

Rating Kapverd dále podporuje relativně vysoký podíl koncesního financování a silnější ukazatele správy ve srovnání s ostatními. Tyto faktory jsou však vyváženy stále velmi vysokou veřejnou a externí zadlužeností, velkými suverénními kontingentními závazky a vysokou závislostí ekonomiky na cestovním ruchu.

Silný výhled růstu: Očekáváme, že růst zůstane robustní v letech 2024-2025, průměrně 4,7 %, oproti 5,1 % v roce 2023, díky pokračujícímu nárůstu příjezdů turistů a vysoké úrovni zahraničních investic (FDI) souvisejících s cestovním ruchem. Soukromá spotřeba bude také těžit ze silného výkonu turistického sektoru, který představuje přibližně 40 % celkové zaměstnanosti. Výdaje domácností budou dále podporovány klesající inflací, která bude průměrně 2,0 % v letech 2024-2025 (oproti 3,7 % v roce 2023), což odráží normalizaci cen dovážených potravin a paliv.

Očekáváme, že nárůst příjezdů turistů bude poháněn dosažením nových trhů, včetně východní Evropy. To bude podporováno zlepšením konektivity a snahou diverzifikovat od tradičního segmentu all-inclusive, což částečně snižuje rizika vyplývající z potenciálních změn poptávky turistů z hlavních zdrojových trhů Kapverd (hlavně západní Evropa).

Další pozitivní aspekty zvyšují stabilitu Kapverd a jejich spolehlivost jako cíle investic. Je to fiskální konsolidace: Kapverdy dosáhly mimořádného fiskálního přebytku. Významná je podpora externího financování ze strany MMF, snižování dluhu, cestovní ruch, krytí rezerv, stabilní bankovní sektor a v neposlední řadě je to správa věcí veřejných.

Detailní informace najdete níže, nebo přímo v  originálním článku ratingové agentury Fitch, na stránkách zde.

 

Zajímá Vás víc? Čtěte níže :

Návrat k postupné fiskální konsolidaci: Kapverdy dosáhly mimořádného fiskálního přebytku 0,1 % HDP v roce 2023, z deficitu 3,7 % v roce 2022. To bylo z velké části způsobeno dočasnými faktory: nízkou realizací kapitálových výdajů a jednorázovým příjmem z koncese letiště. Reverze těchto faktorů, kromě vyšších platů ve veřejném sektoru, může ale vést v krátkodobém horizontu k oslabení fiskálního postavení.

Nicméně Kapverdy dosahují pokroku v mobilizaci příjmů díky konzistentní implementaci administrativních opatření zaměřených na rozšíření daňového základu a zvýšení compliance. V kombinaci se silnou ekonomickou aktivitou by to mělo vést k mírnému nárůstu příjmů/HDP v letech 2024-2025 a pomoci udržet deficity pod kontrolou. Fitch předpovídá deficity 1,6 % HDP v roce 2024 a 1,1 % v roce 2025, ve srovnání s mediánem ‚B‘ předpovězeným na přibližně 3 % v letech 2024-2025.

Podpora externího financování ze strany MMF: Fitch projektuje hrubé externí finanční potřeby Kapverd na 10,4 % HDP v roce 2024, z 11,8 % v roce 2023, včetně externí amortizace 3,6 % (3,9 % v roce 2023). Externí půjčovací požadavky Kapverd budou i nadále plněny především z prostředků oficiálního sektoru, včetně Světové banky a MMF.

Třetí přezkum Kapverd podle rozšířeného úvěrového zařízení MMF na počátku roku 2024 ukázal silný výkon, protože byly splněny všechny kvantitativní výkonnostní kritéria a programem podporované strukturální reformy. MMF schválil 18měsíční aranžmá v hodnotě 31,45 milionu USD v rámci zařízení pro odolnost a udržitelnost.

Snižování dluhu; Rizika kontingentních závazků: Očekáváme, že vládní dluh Kapverd klesne na přibližně 104 % HDP do roku 2025, z odhadovaných 115 % v roce 2023 a 126 % v roce 2022 (a ve srovnání s mediánem ‚B‘ na 52 %), což odráží kombinaci silného nominálního růstu HDP a přechodu na primární přebytky. Fitch projektuje externí úrokové platby jen něco přes 3 % externích příjmů a 8 % vládních příjmů v roce 2025 díky vysokému stupni koncesnosti externího dluhu a strukturální likviditě místního bankovního sektoru, což prospívá nákladům na domácí financování.

Hlavním rizikem pro veřejné finance vyplývá z kontingentních závazků spojených se státními podniky (SOE). Na konci roku 2023 činily závazky SOE téměř 47 % HDP, z toho přibližně 9 % HDP bylo garantováno vládou. Vláda se snaží reformovat sektor prostřednictvím kombinace privatizace a rekapitalizace. Nicméně vysoká úroveň závazků SOE a pomalé tempo implementace sektorálních reforem představují potenciální riziko pro veřejné finance.

Cestovní ruch snižuje externí deficity: Očekáváme, že schodek běžného účtu se zúží na 2,1 % do roku 2025, z 3,3 % v roce 2023. Další růst příjmů z cestovního ruchu (odhadem 314 milionů USD v roce 2023) by mohl rozšířit přebytek obchodní bilance služeb na 17,9 % HDP do roku 2025 (16,6 % v roce 2023), zatímco nižší globální ceny energií a potravin by mohly zúžit deficit obchodní bilance zboží na 33,6 % HDP (z 35,4 % HDP). Očekáváme, že FDI v sektoru cestovního ruchu zůstanou silné, protože hlavní operátoři v tomto sektoru se snaží zvýšit kapacitu před očekávaným nárůstem příjezdů.

Adekvátní krytí rezerv: Fitch očekává, že mezinárodní rezervy Kapverd dosáhnou přibližně 900 milionů USD do roku 2025, z více než 800 milionů USD v roce 2023 (přes šest měsíců současných externích plateb), což bude poháněno trvale silnými příjmy z cestovního ruchu a čistými přílivy FDI. Adekvátní úroveň mezinárodních rezerv a dlouhodobá povaha externích závazků snižují rizika pro peg escuda k euru, která se v posledních letech zvýšila s klesajícími domácími úrokovými sazbami ve srovnání s eurozónou.

Stabilní bankovní sektor: Domácí bankovní sektor Kapverd vykázal odolnost vůči změně měnové politiky ze strany Banky Kapverd. Banka od května 2023 zvýšila hlavní úrokovou sazbu třikrát na 1,5 %, ale bankovní sektor byl stabilní a adekvátně kapitalizovaný. Očekáváme, že úrokový diferenciál s ECB (300 bp) se zúží, protože očekáváme, že ECB do konce roku provede tři snížení sazeb na 3,75 %.

ESG – Správa věcí veřejných: Kapverdy mají ESG Relevance Score (RS) 5[+] jak pro politickou stabilitu a práva, tak pro vládu práva, institucionální a regulační kvalitu a kontrolu korupce. Tyto skóre odrážejí vysokou váhu, kterou mají indikátory správy Světové banky (WBGI) v našem proprietárním modelu suverénního ratingu. Kapverdy mají vysoké hodnocení WBGI na 69, což odráží jejich dlouhou historii stabilních a mírových politických přechodů, dobře zavedená práva na účast v politickém procesu, silnou institucionální kapacitu, efektivní právní stát a nízkou úroveň korupce.

Žádné komentáře
Share:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *